Blockchain – något för dig?

Blockchain är en relativt ny metod för att hantera information på internet. Denna metod kan vara en del som gör det möjligt att skapa ett nytt sorts samhälle.

Lämna ett svar